Archives

Kameni Ugalj

Kameni ugalj je tamno sive do crne boje.
Odlikuje se visokom toplotnom vrijednošću zbog čega se u najvećoj mjeri primjenjuje u industriji.